main contents

Giới thiệu về JEUNG-PYEONG

 • Giới thiệu
 • Lịch sử
 • Ký hiêu/ thương hiệu
 • Công nghiệp của Jeungpyeong

Tầm nhìn và chính sách chính của Jeung-pyeong

Đô thị giao lưu quốc tế. [Gwan Nam Hyeon]

Sinh hoạt và dịch vụ

 • Ngân hàng
 • Bệnh viện
 • Cơ quan giáo dục
 • Thông tin về các chợ

Địa điểm tham quan chủ yếu

 • Rừng nghỉ dưỡng ở núi Jwagusan

  Rừng nghỉ dưỡng ở...

 • Làng nghỉ dưỡng Yul-ri

  Làng nghỉ dưỡng Yul-ri

 • Công viên thể thao Bogangcheon

  Công viên thể thao Bogangcheon

 • Khu nghỉ ngơi du lịch nhân sâm
 Jeungpyeong

  Khu nghỉ ngơi du lịch nhân sâm

Giới thiệu về lễ hội chính

 • Lễ hội ca hát quận Jeung-Pyeong
 • Lễ hội nhân sâm Jeung-pyeong

Promotion videos

 • English
 • vietnamese
 • tagalog

E-Brochure

 • English
 • Chinese

Giới thiệu về trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

today,